Jak jsem letos (ne)studovala na Gymplu.

Dnešním dnem končí školní rok 2015/2016 a já jsem se rozhodla tady trochu zrekapitulovat, jak (ne)probíhalo mé studium třeťáku na gymplu, protože se mě na to lidi často ptají a věřím, že by to mohlo být pro mnohé inspirací.

9ac5b4cd22ca4b88b51461ebd8e60ad9_mgv_szs

Na začátku října jsme se rozhodli, že se budeme stěhovat. Tehdy jsem si domluvila schůzku s ředitelem našeho gymnázia, vyložila mu svojí situaci a on mi nabídl několik možných postupů. Protože jsem věděla, že budu mít během zimy ještě nějaké cesty do Česka (nakonec 3x na týden) tak jsme se dohodli na studiu podle individuálního studijního plánu. Ten obnášel posun uzavření klasifikace o dva měsíce na konec března a já jsem si během týdnů, kdy jsem byla na Vsetíně, chodila dopisovat písemky, které mi chyběly. Takto jsem v březnu úspěšně uzavřela klasifikaci za 1. pololetí 3. ročníku s průměrem 2,15 s tím že jsem se vše učila sama povětšinou z vlastních zdrojů a  můj průměr se pohyboval v předchozích letech okolo 1,75.

Během druhého pololetí už jsem v Anglii navštěvovala Princes trust Team program a tak jsem neměla možnost tak často létat do Čech. Protože PT TEAM program končil už na začátku května, domluvila jsem se tedy opět s vedením našeho gymnázia a na květen a červen přijela do Čech a během 6 týdnů si doplnila známky z vybraných předmětů za celé druhé pololetí. Původně jsem myslela, že si stihnu uzavřít všechny předměty, ale podcenila jsem to. I přes to, že jsem nemusela během doby, kdy jsem byla na Vsetíně chodit do školy a chodila jsem skutečně jen na písemky po domluvě s vyučujícími, tak se mi podařilo uzavřít jen polovinu předmětů a z druhé poloviny se budu muset nechat komisionálně přezkoušet před nástupem do čtvrťáku.

Vedení gymplu i všichni učitelé mi během třeťáku neskutečně vycházeli vstříc a já se opět jen utvrdila v tom, že všechno jde, když se chce a domluvit a uskutečnit se dají i plány, do kterých byste to nikdy neřekli.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s